Jak pracujemy razem dla noszenia

Forum Wymiany Myśli
Sylwia Misiak, Paweł Zawitkowski, Milena Nadolna-Dróżdż

W ostatnią sobotę lutego część ekipy trenerskiej Akademii Noszenia Dzieci wzięła udział w I Forum Wymiany Myśli, organizowanym przez Stowarzyszenie Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO w Gdańsku. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się regularnie 3 razy do roku podczas zjazdów, tym razem jednak było wyjątkowo. Mimo że Forum Wymiany Myśli pod taką nazwą i w takiej strukturze odbyło się po raz pierwszy, taka forma pracy interdyscyplinarnej jest już znana doradcom noszenia. Spotkania polegające na wymianie doświadczeń między doradcami noszenia, a fizjoterapeutami, miały już miejsce zarówno podczas wydarzeń Stowarzyszenia SEDNO, jak i inicjowanych przez Akademię Noszenia Dzieci.
Podczas gdańskiego Forum Wymiany Myśli szukaliśmy punktów stycznych między specjalistami, by jeszcze skuteczniej wspierać rodziców noszących swoje dzieci w chustach i nosidłach miękkich. Istotną dla nas sprawą jest gromadzenie i szerzenie aktualnej wiedzy na temat rozwoju dziecka, docieranie do badań naukowych i wymiana wieloletnich doświadczeń doradców i fizjoterapeutów. Celem, do którego dążymy jest stworzenie uniwersalnej mapy wiedzy dotyczącej noszenia dzieci w chustach i nosidłach a także usystematyzowanie wiedzy zgromadzonej do tej pory. Odbywa się to na dwóch poziomach: teoretycznym i praktycznym.
W ujęciu teoretycznym zbieramy przede wszystkim wszelkie badania naukowe dotyczące noszenia dzieci we wszelkich jego aspektach: zarówno motorycznym, jak i psychologicznym. Jeśli spotkanie dotyczy wymiany doświadczeń między doradcami, a fizjoterapeutami, to oczywiście skupiamy się głównie na rozwoju motorycznym. Pamiętać jednak należy o tym, że rozwój dziecka nigdy nie przebiega jednotorowo, że zawsze jest całościowy, holistyczny, nazywa się go więc rozwojem psychofizycznym. I ten aspekt jest bardzo często podkreślany przez fizjoterapeutów. Tak było też w Gdańsku. Gdzie mocny głos w tej sprawie zabrali m.in. Paweł Zawitkowski i Marta Żmuda. Wyraźnie podkreślono, potwierdzając nasze wcześniejsze doświadczenia, jak duży wpływ na rozwój motoryczny dziecka mają emocje – zarówno dziecka, jak i rodzica i jak bardzo te sfery się przenikają i oddziałują na siebie nawzajem.
Teoria to też analiza rozkładu sił w poszczególnych wiązaniach, przyglądanie się temu, jak układ materiału na ciałach dziecka i rodzica oraz stopień naprężenia chusty, wpływa na komfort noszenia, na ułożenie ciała dziecka, a przez to na jego rozwój motoryczny. Analizujemy też idealną pozycję malucha w chuście, która pozwoli na najlepsze wsparcie jego dalszego rozwoju. Rozważania teoretyczne rozgrywają się na dzieciach modelowych, statystycznie zdrowych, prawidłowo się rozwijających. Ale przyglądamy się również sytuacjom trudniejszym, gdy dziecko bądź rodzic borykają się z problemami zdrowotnymi lub wyzwaniami rozwojowymi.
Teoretyczne ujęcie jest szalenie ważne. W pracy doradcy to istotny aspekt, konieczny do dobrego i fachowego podejścia do rodziców. Jednak spotkania takie jak Forum Wymiany Myśli to przede wszystkim podejście praktyczne i dzielenie się wiedzą płynącą z doświadczenia. I tu się zaczyna prawdziwa zabawa – w ruch idą lalki demonstracyjne i chusty, testujemy, przymierzamy, sprawdzamy możliwości. Zarówno doradcy, jak i fizjoterapeuci przede wszystkim mają mnóstwo obserwacji dotyczących rodziców i dzieci o różnej budowie ciała, z różnymi uwarunkowaniami rozwojowymi, na poszczególnych etapach rozwoju czy też przestrzeni zainteresowań dziecka. Oczywiście zawsze takie różnicowanie sprowadza się do pewnych uogólnionych obserwacji.
Jak to wygląda dokładnie? Zwykle jedna osoba lub kilka wiąże się z lalką w konkretne wiązanie, a potem próbujemy różnych rozwiązań, przyglądamy się ewentualnym słabym punktom danego rozwiązania, zagrożeniom powodowanym przez ułożenie materiału, a potem próbujemy zmodyfikować wiązanie tak, by te słabe punkty wyeliminować. Następnie testujemy dane rozwiązania na lalkach. Patrzymy na to co się dzieje z ciałem dziecka, z wiązaniem po jakimś czasie, co się może wydarzyć, gdy pasy przesuniemy w tę, czy w inną stronę, gdy zmienimy ułożenie węzła itp. Do tego każdy opowiada o swoich doświadczeniach i sprawdzonych sposobach w przypadku zaobserwowanych trudności. Po spotkaniu przychodzi czas na obserwacje wprowadzonych modyfikacji w pracy z rodzicami i dziećmi. Na robienie dokumentacji zdjęciowej i spisywanie obserwacji. Na różnicowanie sytuacji, w których dane rozwiązanie sprawdza się świetnie od tych, w których niekonieczne. I tak aż do kolejnego spotkania, podczas którego znów wymieniamy się swoimi doświadczeniami. A każdy z nas jest w stanie wnieść swój niepowtarzalny wkład w takie dyskusje. Fizjoterapeuta, doradca takiej, czy innej szkoły… każdy z nas filtruje wiedzę teoretyczną i praktyczną przez własny system wartości, przekonania, doświadczenia. Czerpanie z tej studni pełnej wiedzy to niezwykle ważne i cenne doznanie. Cieszymy się z dotychczasowych spotkań i czekamy na kolejne.
Doradców zainteresowanych dalszym rozwojem kierujemy do Stowarzyszenia Edukatorów i Doradców Noszenia SEDNO, skupiającym oprócz doradców Akademii Noszenia Dzieci także doradców ClauWi oraz Die Trageschule® Dresden.

uczestniczki I Forum Wymiany Myśli w Gdańsku