Oferta

Szkolenia dla kandydatów na doradcę noszenia dzieci

Dla kogo

  • dla rodziców chcących uczyć innych rodziców, jak prawidłowo i bezpiecznie nosić dzieci w chustach i nosidłach
  • dla wszystkich, którzy chcą promować prawidłowe noszenie dzieci w chustach i nosidłach
  • dla osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozszerzyć swoją aktualną ofertę
  •  
  • dla specjalistów (fizjoterapeuta, położna, doula, ortopeda, pediatra), którzy pracują z rodzicami oraz małymi dziećmi

Zakres
Szkolenie trwa 38 godzin (50h szkoleniowych) – łącznie 5 dni szkoleniowych. Zarys programu szkolenia:

I etap

  • noszenie w aspekcie rozwoju aparatu ruchowego
  • noszenie w aspekcie fizjologii noworodka
  • noszenie w aspekcie psychologicznym i tworzenia więzi
  • prawidłowa pozycja dziecka w chuście
  • pokaz i trening wiązania: kieszonka, kangur, kołyska, 2 X, chusta kółkowa kołyskowa
  • wykład i ćwiczenia z fizjoterapeutą: etapy rozwoju dziecka w pierwszym roku życia, prawidłowa pielęgnacja niemowlęcia
  • jak pracuje doradca – warsztat pracy doradcy
  • chusta elastyczna – argumenty za i przeciw, pokaz wiązania i ćwiczenia
  • materiały – sploty, domieszki, gramatura, wzory
  • kangurowanie – czym jest, co ma wspólnego z noszeniem, dla kogo i po co
  • komunikacja z rodzicem i współpraca w oparciu o Porozumienie bez przemocy
  • ćwiczenie wiązań, sposobów nauczania oraz umiejętności komunikacyjnych w oparciu o Porozumienie bez przemocy
  • zaliczenie oparte na grupowe informacji zwrotnej
 •  

II etap

  • omówienie ankiet i raportów
  • pokaz i trening wiązania: prosty plecak, kangur na biodrze, chusta kółkowa ma biodrze
  • studia przypadków trudniejszych sytuacji podczas konsultacji indywidualnych
  • noszenie dzieci z wyzwaniami rozwojowymi
  • nosidła miękkie – rodzaje i sposoby noszenia
  • powtórka wszystkich wiązań z dwóch części szkolenia, tzw. Magiel Chustowy
  • coaching ścieżki rozwoju doradcy

Jesteś zdecydowana(y) lub chcesz otrzymać szczegółowe informacje, SKORZYSTAJ  Z  FORMULARZA.

KORZYŚCI
• kurs dwuetapowy (w sumie 5 pełnych dni szkoleniowych) z przerwą na praktykę własną (prowadzenie konsultacji i/lub warsztatów, przygotowanie raportów z praktyki)
• kompletna wiedza, każdy akredytowany doradca AND ma poziom zaawansowany
• szkolenie prowadzone przez 2 trenerki z minimum 5 letnim doświadczeniem w nauczaniu rodziców, co zapewnia różnorodność stylów i pełną koncentrację na grupie przez cały czas szkolenia
• wiązania konsultowane z najlepszymi specjalistami-terapeutami dziecięcymi w kraju z kilkunastoletnią praktyką własną i szpitalną
• obszerne i profesjonalne materiały szkoleniowe
• zaliczenie w trakcie pierwszego etapu kursu z wiązań i umiejętności przekazywania wiedzy – oparte na informacji zwrotnej grupowej i trenerskiej oraz w trakcie drugiego etapu kursu na podstawie ewaluacji pracy własnej między częściami szkolenia
• szkolenie prowadzone różnorodnymi aktywnymi metodami szkoleniowymi (wykład, dyskusja, burza mózgów, scenki, prezentacje multimedialne, informacja zwrotna)
• dołączenie do wspierającej się sieci doradców AND

Co osiągają uczestnicy szkolenia dzięki szkoleniu:
• ogrom wiedzy z zakresu noszenia dzieci w chustach i nosidłach, fizjologii oraz rozwoju dziecka w pierwszym roku życia
• umiejętności praktyczne z zakresu wiązania chust
• dodatkowe kwalifikacje lub poszerzenie swoich kompetencji zawodowych
• nowe doświadczenie
• nowe kontakty i relacje z innymi doradcami

Co otrzymują doradcy po szkoleniu
• spotkania aktualizujące wiedzę na temat wiązań – organizowane kilka razy do roku, zalecane minimum raz na 2 lata
• możliwości uczestnictwa w 3-godzinnym bloku o rozwoju dziecka w kolejnych edycjach kursów z fizjoterapeutą
• dostęp do grupy doradczyń na FB (wsparcie, wspólnota, wymiana doświadczeń)
• corocznego zjazdu doradców AND – Majówka – czas inspiracji, nauki i integracji między doradcami i dla doradców AND.

PROGRAM
Zakres szkolenia obejmuje:
• warsztat o rozwoju noworodka i niemowlęcia w pierwszym roku życia: kroki milowe, czyli na co zwrócić uwagę w harmonijnym rozwoju dziecka – wiedza przekazywana bezpośrednio przez specjalistów – doświadczonych fizjoterapeutów NDT Bobath
• wprowadzenie do pielęgnacji neuro-rozwojowej niemowlęcia – wiedza i praktyka przekazywane bezpośrednio przez specjalistów – fizjoterapeutów NDT Bobath
• aspekty psychologiczne i motoryczne noszenia dzieci w pierwszym roku życia
• kangurowanie noworodków
• 6 wiązań podstawowych (kangur, kieszonka, 2X, kołyska, kangur na biodrze, plecak prosty) oraz chusta kółkowa, nosidła ergonomiczne oraz modyfikacje wiązań podstawowych.
• narzędzia komunikacyjne inspirowane podejściem Porozumienie bez przemocy dotyczące:
◦ własnej pracy doradczej i wspierające rozwój osobisty doradcy
◦ empatycznej komunikacji i wspierania rodziny
• narzędzia coachingowe dotyczące planowania ścieżki rozwoju doradcy
• omówienie noszenia dzieci w chustach i nosidłach w kontekście wyzwań rozwojowych: nieprawidłowości w rozkładzie i poziomie napięcia mięśniowego, asymetria, zaburzenia sensoryczne.
• analizę postępowania doradcy w przypadkach trudniejszych związanych z chorobami wrodzonymi i nabytymi, zarówno mającymi jak i nie mającymi wpływu na motorykę dzieci np. dysplazja stawu biodrowego, terapia w ortezach lub gipsie, wyłoniona stomia, dzieci po operacjach, dzieci z sondą, zespół Downa i inne
• metodologię prowadzenia konsultacji indywidualnych i warsztatów grupowych

 

LOGISTYKA

  • grupa szkoleniowa liczy od 8 do 10 osób.
  • na czas szkolenia zapewniamy chusty i nosidła do ćwiczeń oraz dociążone lalki

I etap – 3 dni:

 • piątek 9-18 / sobota 9-18 / niedziela 9-17
 • II etap – 2 dni:
  sobota 9-18 / niedziela 9-17
 • Każdego dnia zaplanowana jest godzinna przerwa na obiad oraz przerwy średnio co 1,5 godziny.

 

DYPLOM

  • ukończenie pierwszej części szkolenia jest potwierdzone zaświadczeniem ważnym przez 6 miesięcy, uprawniającym do prowadzenia konsultacji indywidualnych i warsztatów.
  • integralną częścią szkolenia jest praca własna uczestników między etapami szkolenia, która polega na przeprowadzeniu warsztatów i konsultacji, z których uczestnik tworzy raport, omawiany w czasie drugiego etapu.
  • całość szkolenia potwierdza dyplom doradcy noszenia dzieci, który wydawany jest bezterminowo.

 

O PRACY DORADCY PO SZKOLENIU

:: doradcy pracują z rodzicami indywidualnie oraz na warsztatach grupowych

:: mogą również używać zdobytą wiedzę w kontekście swojej praktyki zawodowej, prowadzić prezentacje, pogadanki, spotkania chustowe, promować noszenie w mediach.

:: doradcy regularnie pracujący z rodzicami są zachęcani do nieustannego doszkalania się: uczestniczenia w wydarzeniach tematycznych, aktualizowania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wiązań i tematyki powiązanej z rozwojem małego dziecka, rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych.

:: zalecamy doradcom uczestniczenie w spotkaniach aktualizujących organizowanych przez AND w trakcie kolejnych edycji szkoleń lub zjazdu doradców Majówka AND, przynajmniej raz na dwa lata.

:: zachęcamy też doradców do pozostawania z nami w kontakcie (emailowym, telefonicznym lub na forum zamkniętym doradców na FB), co jest dla nas niezmiennie radością i przyczynia się również do naszego rozwoju.

WAŻNE!

Nasze szkolenie jest punktem wyjścia w pracy doradczej związanej z noszeniem dzieci i nie może być wyznacznikiem jakości pracy doradcy. Ufamy, że każdy z nas pracuje z jak najlepszymi intencjami i potrzebą rozwoju a także, że bierze świadomie odpowiedzialność za sposób swojej pracy i jej jakość.

Doradcy nie są uprawnieni do nauczania wiązań personelu medycznego i specjalistów oraz szkolenia innych doradców.

 

INWESTYCJA

 • całość kursu (5 dni) to koszt 2100 zł. Cena zawiera: 5 dni szkoleniowych z 2 trenerkami, skrypt, książka „Noś swoje dziecko”, przerwy kawowe w czasie szkolenia
 • przewidujemy płatności w 3 ratach
 • zakwaterowanie i wyżywienie w zakresie uczestników

Jeśli faktycznie tylko kwestie finansowe byłby przeszkodą w skorzystaniu ze szkolenia, prosimy o kontakt.

Informacje i zapisy: zapisy@akademianoszenia.pl

Jesteś zdecydowana(y) lub chcesz otrzymać szczegółowe informacje, SKORZYSTAJ  Z  FORMULARZA.

Po zgłoszeniu uczestnik otrzymuje regulamin szkolenia do pisemnej akceptacji.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00243/2016.

 

Doradztwo dla rodziców

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem, który chce prawidłowo i bezpiecznie nosić swoje dziecko, skorzystaj z pomocy doradczyń i doradców Akademii Noszenia Dzieci.

W zakładce Lista doradczyń i doradców znajdziesz aktualną bazę doradczyń i doradców, którzy ukończyli szkolenie Akademii Noszenia Dzieci i uczą prawidłowego noszenia na spotkaniach indywidualnych lub warsztatach grupowych.

Forma, termin i koszt usługi ustalany jest indywidualnie przez doradcę.