Szkolenia

AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ (I i II część):

 

 

Jesteś zdecydowana(y) lub chcesz otrzymać szczegółowe informacje, skorzystaj z formularza.

Na pełne szkolenie dla doradców (38 godz.) składa się 5 dni szkoleniowych w modułach 3 i 2 dniowym.

Szkolenie obejmuje:

 • różne aspekty noszenia dzieci – blok teoretyczny
 • naukę i przećwiczenie 6 wiązań z chusty tkanej i zastosowania chusty kółkowej oraz nosideł miękkich
 • wyzwania nosideł miękkich (azjatyckie i ergonomiczne) i chust elastycznych
 • warsztat fizjoterapeuty – rozwój dziecka w pierwszym roku życia ( 3 godziny – prezentacja/wykład + część warsztatowa o pielęgnacji dziecka)
 • praca z grupą i komunikacja z rodzicem inspirowana metodą komunikacji empatycznej Porozumienie Bez Przemocy
 • przygotowanie do organizacji warsztatów i konsultacji indywidualnych
 • aspekty nauczania i przekazywania wiedzy oraz umiejętności praktycznych

Szkolenie prowadzone jest przez dwie trenerki. W czasie szkoleń w 2017 i 2018r  możliwa jest obecność do 2 asystentek w trakcie zajęć, co dodatkowo wzbogaca przekaz szkoleniowy.

Grupa szkoleniowa liczy optymalnie 8 osób, maksymalnie 10. Na czas szkolenia zapewniamy chusty i nosidła do ćwiczeń oraz dociążone lalki. Pracujemy metodami aktywizującymi, zachęcamy do własnych wniosków i obserwacji oraz dzielenia się wiedzą, z jaką uczestnicy przychodzą na nasze szkolenie.

Ukończenie pierwszej części szkolenia jest potwierdzone zaświadczeniem ważnym przez 6 miesięcy, uprawniającym do prowadzenia konsultacji indywidualnych i warsztatów. Integralną częścią szkolenia jest praca własna uczestników pomiędzy szkoleniami – przeprowadzenie pierwszych warsztatów i konsultacji, które są omawiane w czasie drugiego zjazdu. Całość szkolenia potwierdza dyplom doradcy noszenia dzieci, który wydawany jest bezterminowo.

Doradcy mogą pracować z rodzicami indywidualnie oraz na warsztatach grupowych, mogą używać tej wiedzy w kontekście swojej praktyki zawodowej, prowadzić prezentacje, pogadanki, spotkania chustowe, promować noszenie w mediach. Doradcy regularnie pracujący z rodzicami powinni się doszkalać, brać udział w wydarzeniach tematycznych oraz aktualizować wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wiązań i tematyki powiązanej z rozwojem małego dziecka a także rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne. Zachęcamy doradców do uczestnictwa w spotkaniach aktualizujących w trakcie szkoleń lub zjazdów Akademii przynajmniej raz na dwa lata. Zachęcamy też doradców do pozostawania z nami w kontakcie, co jest dla nas niezmiennie radością i przyczynia się również do naszego rozwoju.

Nasze szkolenie jest punktem wyjścia w pracy doradczej związanej z noszeniem dzieci i nie może być wyznacznikiem jakości pracy doradcy. Ufamy, że każdy z nas pracuje z jak najlepszymi intencjami i potrzebą rozwoju a także, że bierze świadomie odpowiedzialność za sposób swojej pracy i jej jakość.

Doradcy nie są uprawnieni do nauczania wiązań personelu medycznego i specjalistów oraz szkolenia innych doradców.

Inwestycja

 • Całość kursu (5 dni) to 2100 zł – w tym skrypt, książka „Noś swoje dziecko”, przerwy kawowe w czasie szkolenia
 • Przewidujemy płatności w 3 ratach
 • Zakwaterowanie i wyżywienie w zakresie uczestników.

Po zgłoszeniu uczestnik otrzymuje regulamin szkolenia do pisemnej akceptacji.

Jeśli faktycznie tylko kwestie finansowe byłby przeszkodą w skorzystaniu ze szkolenia, prosimy o kontakt.

Część I – 3 dni:

 • piątek 9-18
 • sobota 9-18
 • niedziela 9-17

Część II – 2 dni:

 • sobota 9-18
 • niedziela 9-17

Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz przerwy kawowe.

Informacje i zapisy: zapisy@akademianoszenia.pl

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00243/2016.