Szkolenie na doradcę

AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ (I i II etap):

Jesteś zdecydowana(y) lub chcesz otrzymać szczegółowe informacje, SKORZYSTAJ  Z  FORMULARZA.

KORZYŚCI
• kurs dwuetapowy (w sumie 5 pełnych dni szkoleniowych) z przerwą na praktykę własną (prowadzenie konsultacji i/lub warsztatów, przygotowanie raportów z praktyki)
• kompletna wiedza, każdy akredytowany doradca AND ma poziom zaawansowany
• szkolenie prowadzone przez 2 trenerki z minimum 5 letnim doświadczeniem w nauczaniu rodziców, co zapewnia różnorodność stylów i pełną koncentrację na grupie przez cały czas szkolenia
• wiązania konsultowane z najlepszymi specjalistami-terapeutami dziecięcymi w kraju z kilkunastoletnią praktyką własną i szpitalną
• obszerne i profesjonalne materiały szkoleniowe
• zaliczenie w trakcie pierwszego etapu kursu z wiązań i umiejętności przekazywania wiedzy – oparte na informacji zwrotnej grupowej i trenerskiej oraz w trakcie drugiego etapu kursu na podstawie ewaluacji pracy własnej między częściami szkolenia
• szkolenie prowadzone różnorodnymi aktywnymi metodami szkoleniowymi (wykład, dyskusja, burza mózgów, scenki, prezentacje multimedialne, informacja zwrotna)
• dołączenie do wspierającej się sieci doradców AND

Co osiągają uczestnicy szkolenia dzięki szkoleniu:
• ogrom wiedzy z zakresu noszenia dzieci w chustach i nosidłach, fizjologii oraz rozwoju dziecka w pierwszym roku życia
• umiejętności praktyczne z zakresu wiązania chust
• dodatkowe kwalifikacje lub poszerzenie swoich kompetencji zawodowych
• nowe doświadczenie
• nowe kontakty i relacje z innymi doradcami

Co otrzymują doradcy po szkoleniu
• spotkania aktualizujące wiedzę na temat wiązań – organizowane kilka razy do roku, zalecane minimum raz na 2 lata
• możliwości uczestnictwa w 3-godzinnym bloku o rozwoju dziecka w kolejnych edycjach kursów z fizjoterapeutą
• dostęp do grupy doradczyń na FB (wsparcie, wspólnota, wymiana doświadczeń)
• corocznego zjazdu doradców AND – Majówka – czas inspiracji, nauki i integracji między doradcami i dla doradców AND.

PROGRAM
Zakres szkolenia obejmuje:
• warsztat o rozwoju noworodka i niemowlęcia w pierwszym roku życia: kroki milowe, czyli na co zwrócić uwagę w harmonijnym rozwoju dziecka – wiedza przekazywana bezpośrednio przez specjalistów – doświadczonych fizjoterapeutów NDT Bobath
• wprowadzenie do pielęgnacji neuro-rozwojowej niemowlęcia – wiedza i praktyka przekazywane bezpośrednio przez specjalistów – fizjoterapeutów NDT Bobath
• aspekty psychologiczne i motoryczne noszenia dzieci w pierwszym roku życia
• kangurowanie noworodków
• 6 wiązań podstawowych (kangur, kieszonka, 2X, kołyska, kangur na biodrze, plecak prosty) oraz chusta kółkowa, nosidła ergonomiczne oraz modyfikacje wiązań podstawowych.
• narzędzia komunikacyjne inspirowane podejściem Porozumienie bez Przemocy dotyczące:
◦ własnej pracy doradczej i wspierające rozwój osobisty doradcy
◦ empatycznej komunikacji i wspierania rodziny
• narzędzia coachingowe dotyczące planowania ścieżki rozwoju doradcy
• omówienie noszenia dzieci w chustach i nosidłach w kontekście wyzwań rozwojowych: nieprawidłowości w rozkładzie i poziomie napięcia mięśniowego, asymetria, zaburzenia sensoryczne.
• analizę postępowania doradcy w przypadkach trudniejszych związanych z chorobami wrodzonymi i nabytymi, zarówno mającymi jak i nie mającymi wpływu na motorykę dzieci np. dysplazja stawu biodrowego, terapia w ortezach lub gipsie, wyłoniona stomia, dzieci po operacjach, dzieci z sondą, zespół Downa i inne
• metodologię prowadzenia konsultacji indywidualnych i warsztatów grupowych

LOGISTYKA

 • grupa szkoleniowa liczy od 8 do 10 osób.
 • na czas szkolenia zapewniamy chusty i nosidła do ćwiczeń oraz dociążone lalki
 • I etap – 3 dni:
  piątek 9-18
  sobota 9-18
  niedziela 9-17
 • II etap – 2 dni:
  sobota 9-18
  niedziela 9-17
 • Każdego dnia zaplanowana jest godzinna przerwa na obiad oraz przerwy średnio co 1,5 godziny.

DYPLOM

 • ukończenie pierwszej części szkolenia jest potwierdzone zaświadczeniem ważnym przez 6 miesięcy, uprawniającym do prowadzenia konsultacji indywidualnych i warsztatów.
 • integralną częścią szkolenia jest praca własna uczestników między etapami szkolenia, która polega na przeprowadzeniu warsztatów i konsultacji, z których uczestnik tworzy raport, omawiany w czasie drugiego etapu.
 • całość szkolenia potwierdza dyplom doradcy noszenia dzieci, który wydawany jest bezterminowo.

O PRACY DORADCY PO SZKOLENIU

 • doradcy pracują z rodzicami indywidualnie oraz na warsztatach grupowych
 • mogą również używać zdobytą wiedzę w kontekście swojej praktyki zawodowej, prowadzić prezentacje, pogadanki, spotkania chustowe, promować noszenie w mediach.
 • doradcy regularnie pracujący z rodzicami są zachęcani do nieustannego doszkalania się: uczestniczenia w wydarzeniach tematycznych, aktualizowania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wiązań i tematyki powiązanej z rozwojem małego dziecka, rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych.
 • zalecamy doradcom uczestniczenie w spotkaniach aktualizujących organizowanych przez AND w trakcie kolejnych edycji szkoleń lub zjazdu doradców Majówka AND, przynajmniej raz na dwa lata.
 • zachęcamy też doradców do pozostawania z nami w kontakcie (emailowym, telefonicznym lub na forum zamkniętym doradców na FB), co jest dla nas niezmiennie radością i przyczynia się również do naszego rozwoju.

WAŻNE!

Nasze szkolenie jest punktem wyjścia w pracy doradczej związanej z noszeniem dzieci i nie może być wyznacznikiem jakości pracy doradcy. Ufamy, że każdy z nas pracuje z jak najlepszymi intencjami i potrzebą rozwoju a także, że bierze świadomie odpowiedzialność za sposób swojej pracy i jej jakość.

Doradcy nie są uprawnieni do nauczania wiązań personelu medycznego i specjalistów oraz szkolenia innych doradców.

 

INWESTYCJA

 • całość kursu (5 dni) to koszt 2100 zł. Cena zawiera: 5 dni szkoleniowych z 2 trenerkami, skrypt, książka „Noś swoje dziecko”, przerwy kawowe w czasie szkolenia
 • przewidujemy płatności w 3 ratach
 • zakwaterowanie i wyżywienie w zakresie uczestników

Jeśli faktycznie tylko kwestie finansowe byłby przeszkodą w skorzystaniu ze szkolenia, prosimy o kontakt.

 

Informacje i zapisy: zapisy@akademianoszenia.pl

Jesteś zdecydowana(y) lub chcesz otrzymać szczegółowe informacje, SKORZYSTAJ  Z  FORMULARZA.

 

Po zgłoszeniu uczestnik otrzymuje regulamin szkolenia do pisemnej akceptacji.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00243/2016.