Partnerzy

Poznań:

Joanna Szudrowicz-Szymańska, fizjoterapeutka, terapeutka NDT-Bobath – www.figlefizjoterapia.pl

Katowice

Ewa Kareta, fizjoterapeutka – fizjokraina@gmail.com, www.osrodek.katowice.pl

Warszawa:

Agnieszka Słoniowska, fizjoterapeutka, terapeutka NDT-Bobath, terapeutka SI, trener masażu Shantala – www.fizjoterapia.waw.pl

Elżbieta Szeliga, fizjoterapeutka, terapeutka NDT-Bobath – www.terapia-ndt.waw.pl

Alicja Nazarewicz, fizjoterapeutka, terapeutka NDT Bobath, terapeutka SI – www.ndt.waw.pl

Barbara Baranowska, dr embriologii, położna

 Zielona Góra

Centrum Bliskości
http://centrumbliskosci.pl/
https://www.facebook.com/CentrumBliskosci/