Kontakt

Adres korespondencyjny:

Akademia Noszenia Dzieci

ul. Sobieskiego 51 m 3

05-520 Konstancin-Jeziorna

Email: info@akademianoszenia.pl

Nasze numery telefonów:

Magdalena Sendor     698 684 151
Marta Żurek                   601 944 313

 

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00243/2016.