Majówka AND

Od 2015 r. na początku maja AND organizuje 2,5 dniowy zjazd dla doradczyń i doradców, zwany Majówką AND. Jest to przede wszystkim czas na integrację i odpoczynek. Zawsze wybieramy miejsca bliskie natury i ciszy. Co roku spotkania odbywają się w innej części Polski.

Jednym z punktów Majówki jest Magiel, czyli możliwość powtórzenia wiązań lub nauczenia się nowych. W trakcie wydarzenia proponujemy także warsztaty na tematy z chustonoszenia lub wspierające pracę doradczą, jak komunikacja, marketing, wiedza o rozwoju dziecka, czy poprawnej postawie rodzica noszącego. Tematów już było wiele. I będą pojawiać się nowe, bowiem Majówka jest przedsięwzięciem, które swojego kształtu nabiera dzięki zgłoszeniom uczestników a także zasobom, jakie są dostępne wśród grona doradców i przyjaciół AND. Każdy może zaproponować i przeprowadzić swój temat, jeśli tylko jest na to gotowy i jest na niego zapotrzebowanie.

Warto podkreślić, że Majówka nie jest imprezą komercyjną. AND na jej organizacji nie zarabia. Prowadzący nie otrzymują wynagrodzenia za prowadzenia warsztatów czy organizację. Jest to przestrzeń do dzielenia się własnymi zasobami i jest wydarzeniem wspólnotowym.

Co roku też wymyślamy jeden projekt, który organizujemy wspólnie, jak na przykład sesje fotograficzne, slogany “Kim jest doradca”, stosy chustowe, etc. Dzięki temu wspólny majówkowy czas wykorzystujemy również na działania wspierające doradców w promocji ich działalności.

Na Majówkę doradczynie i doradcy przyjeżdżają sami lub z rodziną – według własnych potrzeb i możliwości. Niektórzy wybierają odpoczynek i czas dla siebie, dla innych jest to świetna okazja na krótkie rodzinne wakacje z dodatkową opcją, jaką jest spotkanie się ze społecznością chustową AND.

Majówka nie jest obowiązkowa. Natomiast zawsze jest dobrze wspominana, jako czas integracji, zabawy i również rozwoju.

W 2020 roku z czasie epidemii COVID-2019 przeniosłyśmy majówkowe spotkanie w przestrzeń online. Wyjątkowo był to bardziej czas warsztatów, ale jak pokazały nasze spotkania w sieci dla uczestników ważna była też integracja i możliwość zobaczenia się w tym wyjątkowym dla nas okresie w roku. 

Majówka AND Online – 2020